BORANG MAKLUMAT PERIBADI SUKARELAWAN SUKAN  

Manual Pengisian Maklumat Permohonan Sukarelawan

1. Sila penuhkan semua ruangan di bahagian 

  • A: Peribadi
  • B: Maklumat Institusi Pendidikan Tinggi
  • C: Maklumat Jika Berlaku Kecemasan
  • D: Pengalaman Sukarelawan

Choose...
Hanya gambar berukuran passport dan berlatar belakangkan putih sahaja yang akan dipertimbangkan dalam pemilihan sukarelawan.
Pastikan hanya gambar kurang dari 150KB di masukkan. Hanya fail jpg sahaja dibenarkan.
MANUAL KECILKAN GAMBAR DAN TUKAR FORMAT
Choose...
Contoh Slip Bank
©SISTEM SUKAN